نصف النهار گمشده
یادداشت های مقداد رحیمی
ناخدا
خلقت زن

قهوه ی خدا را سرد کرد

خلقت مرد

یک بطری نیم خورده ی ودکا

در اسکله ایی طوفان زده

 

"مقداد رحیمی"

+ نوشته شده توسط مقداد.
تجویز
زن های خیابانی

شعرهایی در راهروهای ارشاد

آنچه هیچگاه مجوز چاپ نمی گیرد

 

"مقداد رحیمی"

+ نوشته شده توسط مقداد.
آمد و شد
وقتی یک زن وارد زندگی شما می شود

احساس

در بالکن

دور از چشم شما

برای عقلی که دور می شود دست تکان می دهد

 

"مقداد رحیمی "

+ نوشته شده توسط مقداد.
ورطه
در آغوش زن

هر دو از عشق است

عطر یاس

عطر پیاز

 

"مقداد رحیمی"

+ نوشته شده توسط مقداد.
موتورولیزه
مردها ، برای خوشبخت کردن یک زن به دنیا نمی آیند

اما زن ها ، حاوی اکسیر خاصی جهت به حرکت درآوردن مردان اند

"مقداد رحیمی"

+ نوشته شده توسط مقداد.
تداوم
تعهد  ، به زنی که حسی به شما ندارد ، مانند تر و خشک کردن اسب اصیلی ست که هیچگاه مزرعه را شخم نخواهد زد .       " مقداد رحیمی"

+ نوشته شده توسط مقداد.