نصف النهار گمشده
یادداشت های مقداد رحیمی
روح الکتریکی

http://delmaar.persiangig.com/delmar/nesf/robot.jpg

 

پیرمردهای آستانه ی در خروج را از سیم ها و دستگاه ها جدا کنیم . فلسفه ی زندگی و مرگ چیزی بیش از این هاست .

+ نوشته شده توسط مقداد.
آمپر

 

 

http://delmaar.persiangig.com/delmar/nesf/gggfffff55.jpg

 

 

گاهی هرچقدر هم باد به کله ی کسی بخورد ، اوضاع تغییری نمی کند .

+ نوشته شده توسط مقداد.
جوکر
 

مرد گفت وقتی سیگارم تمام شد فکر می کنم . درباره ی اینکه به چه چیزی فکر می کردم که سیگارم روشن شد .

http://delmaar.persiangig.com/delmar/nesf/333esssss.jpg

 

 

+ نوشته شده توسط مقداد.

http://delmaar.persiangig.com/delmar/11c%20%282%29.jpg

 

هدف از سربازی هرچی که هست ، زمانش خیلی زیاده . الان مثلا منه بدبخت رو اینهمه مدت علاف می کنین همه چی حله دیگه ینی؟ . آقاجون اگه هدف آموزشه ، اگه مرد شدنه ، اگه خدمت به کشوره هرچی هس والابه قران 6 ماه ، نه یه سال ، نه یه سال و 6 ماه بسشه  حضرت عباسی . به ایی قبله کج شدیم دیه .

 

+ نوشته شده توسط مقداد.